PREISLISTE

Optimal

KCAL Preis pro Tag Preis für 20+ Tage
1000 54 CHF 50 CHF
1200 56 CHF 52 CHF
1500 58 CHF 54 CHF
2000 60 CHF 56 CHF
2500 63 CHF 59 CHF
3000 66 CHF 62 CHF

 

VEGE

KCAL Preis pro Tag Preis für 20+ Tage
1000 54 CHF 50 CHF
1200 56 CHF 52 CHF
1500 58 CHF 54 CHF
2000 60 CHF 56 CHF
2500 63 CHF 59 CHF
3000 66 CHF 62 CHF

 

VEGE + FISH

KCAL Preis pro Tag Preis für 20+ Tage
1000 54 CHF 50 CHF
1200 56 CHF 52 CHF
1500 58 CHF 54 CHF
2000 60 CHF 56 CHF
2500 63 CHF 59 CHF
3000 66 CHF 62 CHF