PREISLISTE

Optimal

Kcal Preis pro Tag Preis für 20+ Tage
1000 49 CHF 47 CHF
1200 51 CHF 49 CHF
1500 53 CHF 51 CHF
2000 55 CHF 53 CHF
2500 57 CHF 55 CHF
3000 59 CHF 57 CHF

VEGE

Kcal Preis pro Tag Preis für 20+ Tage
1000 49 CHF 47 CHF
1200 51 CHF 49 CHF
1500 53 CHF 51 CHF
2000 55 CHF 53 CHF
2500 57 CHF 55 CHF
3000 59 CHF 57 CHF

VEGE + FISH

Kcal Preis pro Tag Preis für 20+ Tage
1000 49 CHF 47 CHF
1200 51 CHF 49 CHF
1500 53 CHF 51 CHF
2000 55 CHF 53 CHF
2500 57 CHF 55 CHF
3000 59 CHF 57 CHF